Tidligere
Næste

Til- og ombygning af villa

Projektmateriale til udbud og udførelse af til- og ombygning. Skitseprojekt i samarbejde med Arkitekt Anders Videriksen. Ellbrecht.as har udarbejdet myndighedsprojekt til byggetilladelse, samt hovedprojekt og udbud. Byggearbejder er udført i af FJ byggeentreprise ApS. 

Projekt       Nybyg, byggerådgivning

Bygherre   Privat