ellbrecht a/s

arkitekt- og byggerådgivning

Arkitekt- og byggerådgivning til erhverv

Er du virksomhed og gerne vil udvikle boliger? Eller skal du udvikle din egne bygninger og ejendomme? Ellbrecht.as udfører arkitekt- og byggerådgivning for mange professionelle bygherrer. 

Vi tegner erhvervsbyggerier med stor erfaring fra forskelligartede projekter – altid med fokus på at skabe et sammenhængende projekt, mens de æstetiske rammer indarbejdes, så der opnås en helhed.

Bygherrens mål og rammer danner grundlaget for projektet, mens vi gennem tæt dialog udvikler et projekt, der imødekommer bygningens funktionelle krav. Alt sammen med en passende æstetik, som afspejler virksomhedens profil og bygningens kontekst.

I takt med en byggeprojekters øget kompleksitet arbejder vi for at samle de rigtige kompetencer og mennesker til den rigtige opgave. Vi har stor erfaring som bindeled mellem aktører, og har derfor dygtige ingeniører, energiberegnere, geoteknikere, landmålere, grafikere og andre arkitekter tilknyttet tegnestuen.

Det gør at vi bedre kan med sparre dig som bygherre i dine projekter, som en tværfaglig samarbejdspartner og byggerådgiver, og samtidig får gavn af specialiseret viden fra andre fag.

Vores ydelser

I vores projekter kan vi tilbyde at varetage disse ydelser gennem pålidelige samarbejdspartnere: