Tidligere
Næste

Hus i skovbryn

Indrettet med kreativt værksted der let kan omdannes til værelser ved fremtidigt behov eller nye ejere.

Projekt       Nybyg

Bygherre   Privat