Tidligere
Næste

Husmandsstedet

Om- og tilbygning af landejendom til moderne familie, herunder arbejde med funktion og fastholdelse af husmandsstedets DNA.

Projekt       Ombyg

Bygherre   Privat