ellbrecht a/s

arkitekt- og byggerådgivning

Maskinfabrikken

Planforslag til transformation af nedlagt bynært erhvervsområde til 22 boliger. 

Maskinfabrikken er et nedlagt erhvervsområde i landsbyen Gørlev. Etableret i 1947 og med tiden omkranset af boliger under byudvidelser. 

Visionen for boligområdet er at bevare områdets industrielle karakter, og skabe forbindelse til det omkringliggende boligområde. 

Der er arbejdet på at bevare en markant facadelinje mod gaden, og skabe grønne arealer midt i boligområdet. Der er også arbejdet med at genanvende teglsten fra bygningerne og genopføre dem med samme karakteristiske shedtage. Værkstedsbygningen er blevet opdelt og forskudt, for at give boligerne lys og luft, samt et haveareal.

Projekt       Projektudvikling, byggerådgivning

Bygherre   Erhverv