Tidligere
Næste

Om- og tilbygning af villa

Skitser til ombygning og tilbygning på villa. Huset har fået tilført karnap på facade. Den gamle udestue mod vest blevet bedre integreret med det øvrige hus, og har fået tagterrasse. Huset bliver efterisoleret efter BR18, og får udnyttet resten af kvadratmeterne 1. salen.

Projekt       Ombygning, byggerådgivning

Bygherre   Privat