ellbrecht a/s

arkitekt- og byggerådgivning

Om Ellbrecht A/S

Ellbrecht.as er en erfaren tegnestue, der arbejder med professionel byggerådgivning og projektudvikling. Vores fokus er på arkitektoniske og tekniske gode løsninger.

Vi arbejder med stedet, omgivelserne og bygherrens rammer som udgangspunkt for at skabe gode og sammenhængende projekter. Vi vægter samarbejdet og deler gerne vores viden, for at udbrede forståelse for de mange facetter i nutidens byggeprojekter.

Med stadigt mere kompliceret byggeprocesser, ligger vores primære ydelser på arkitektfaglige discipliner, analyse, skitsering, projektering og byggeledelse. Vi arbejder for at samle de rigtige kompetencer og mennesker til den rigtige opgave, og har derfor tilknyttet dygtige ingeniører, energiberegnere, geoteknikere, landmålere og andre arkitekter tilknyttet tegnestuen.

Tegnestuens projekter varierer mellem bolig- og erhvervsbyggeri. Størrelsesorden spænder fra tilbygninger til lokalplanudvikling. Vi er teknisk funderet, men arbejder i for at styrke forbindelsen mellem det arkitektoniske og tektonikken.

Det er vores vision at hæve niveauet ved at kombinere fagligheder fra flere vinkler. Det gode projekt skabes ved en kombination af det æstetiske, det konstruktive, det tekniske og det bæredygtige, både set i et økonomisk og et klimavenligt perspektiv.