ProjektNybyg, byggerådgivning
BygherrePrivat
Entreprise

1-årsgennemgang på villa

1-årsgennemgang på villa efter til- og ombygning. Arkitekt Anders Videriksen har udarbejdet skitseprojekt og Ellbrecht.as har udarbejdet myndighedsprojekt til byggetilladelse, samt hovedprojekt og udbud. Byggearbejder er udført i af FJ byggeentreprise ApS. 

Andre projekter