ellbrecht a/s

arkitekt- og byggerådgivning

Arkitekt- og byggerådgivning til private

Har du ønsker om ny bolig, ombygning, tilbygning eller noget helt tredje? Vi tilbyder individuel arkitekt- og byggerådgivning med udgangspunkt i stedet og dine rammer som bygherre. Vi har bred erfaring med nybyg, ombygning og renovering, med et stort kendskab til arkitektoniske greb, materialer og teknikker. Med udgangspunkt i dette, er det er vores mål at, opnå det bedste resultat til dig som bygherre.

I takt med en byggeprojekters øget kompleksitet arbejder vi for at samle de rigtige kompetencer og mennesker til den rigtige opgave, og har derfor tilknyttet dygtige ingeniører, energiberegnere, geoteknikere, landmålere og miljøteknikere til tegnestuen. Vi kan derfor tilbyde at varetage byggeprojekter som samlet totalrådgivning. 

Vi udfører

Analyser af grunden, verdenshjørner, udkig, byggefelt mv.

Skitseforslag med tegninger og materialeforslag

Myndighedsbehandling, principielle forespørgsler, afklaring af særlige muligheder på grunden eller dispensationer

Byggeansøgning, indsendelse af byggeansøgning og eventuelt ansøgning til landzone tilladelse til kommunen

Detailprojekt, byggetegninger, beskrivelse, tidsplan og kontraktmateriale til udbud og håndværkere

Byggeledelse, projektopfølgning, byggeregnskab og tilsyn under udførelse, samt færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

I vores projekter kan vi tilbyde at varetage disse ydelser gennem pålidelige samarbejdspartnere: